Public contract: Výroba obchodních zlatých mincí 'české dukáty' II

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1001
System number: P23V00000040
Contracting authority registration number: 23016
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-025114
Date of commence: 12.06.2023
Time limit for requests to participate: 14.07.2023 10:00
Tender submit to: 04.10.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výroba obchodních zlatých mincí 'české dukáty' II
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je výroba obchodních zlatých mincí české dukáty (dále jen „dukáty“), konkrétně půldukátu, jednodukátu, dvojdukátu, pětidukátu a desetidukátu a souvisejících ražeb v běžné a špičkové kvalitě. Výrobou dukátů se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba dukátů a jejich kompletace do obalů dodavatelem.
Počet dodaných dukátů závisí na plánech emise pamětních a obchodních mincí a bankovek (dále jen „plán“) zadavatele. Skutečně požadované množství bude stanovováno v prováděcích smlouvách. Dodavatel musí vzít na vědomí, že do plánu nemusejí být zařazeny žádné dukáty nebo že dukáty zařazené do plánu z něj mohou být vyřazeny, a to i bez náhrady.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: restricted procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance