Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výroba obchodních zlatých mincí 'české dukáty' II
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výroba obchodních zlatých mincí české dukáty (dále jen „dukáty“), konkrétně půldukátu, jednodukátu, dvojdukátu, pětidukátu a desetidukátu a souvisejících ražeb v běžné a špičkové kvalitě. Výrobou dukátů se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba dukátů a jejich kompletace do obalů dodavatelem.
Počet dodaných dukátů závisí na plánech emise pamětních a obchodních mincí a bankovek (dále jen „plán“) zadavatele. Skutečně požadované množství bude stanovováno v prováděcích smlouvách. Dodavatel musí vzít na vědomí, že do plánu nemusejí být zařazeny žádné dukáty nebo že dukáty zařazené do plánu z něj mohou být vyřazeny, a to i bez náhrady.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Vojtěch Dyluš
E-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: +420 224 412 345
mob.: +420 704 960 131

a v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Tereza Zárubová
E-mail: tereza.zarubova@cnb.cz
tel.: +420 224 412 412
mob.: +420 705 864 064
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 14.07.2023 10:00
Datum předložení nabídky: 04.10.2023 10:00
Datum zahájení: 12.06.2023 16:18
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: