Smlouva o poskytování služby CRIBIS.CZ (včetně dodatků)
Date of last change 17.01.2023 15:28:31

Smlouva o poskytování služby CRIBIS.CZ (včetně dodatků)


Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2020 činí:
- 104 834,00 Kč bez DPH
- 126 849,14 Kč s DPH

AttachmentsAdditional information