Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2021
Datum poslední změny 02.03.2022 16:26:02

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2021:
- 186 500,- Kč bez DPH
- 225 665,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy