Smlouva o poskytování služeb bezpečnostních auditů informačních systémů
Date of last change 14.03.2022 12:12:13

Smlouva o poskytování služeb bezpečnostních auditů informačních systémů


Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2018 činí:
- 1 197 800,- Kč bez DPH
- 1 449 338,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2019 činí:
- 658 625,- Kč bez DPH
- 796 936,25 Kč s DPH

AttachmentsAdditional information