Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2021
Datum poslední změny 14.03.2022 12:12:13

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2021:
- 180 200,- Kč bez DPH
- 218 042,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy