Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na nákup surovin a potravin pro zajištění provozu závodního stravování ČNB

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000077
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050413
Datum otevření: 02.11.2023
Datum zavedení: 22.12.2023 09:58
Datum ukončení: 14.09.2223 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na nákup surovin a potravin pro zajištění provozu závodního stravování ČNB
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na nákup surovin a potravin pro zajištění provozu závodního stravování ČNB blíže definovaných v bodech 1 a 2 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). DNS bude zaveden na dobu neurčitou nebo do vyčerpání částky uvedené v bodě 3 ZD podle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou průběžné dodávky surovin a potravin pro zajištění provozu závodního stravování zadavatele dle jeho aktuálních potřeb, včetně jejich dopravy do místa plnění, dle jednotlivých kategorií DNS v souladu s § 138 odst. 1 zákona a CPV kódů uvedených v bodě 2 ZD. Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy podrobně vymezen ve výzvě k podání nabídek dle § 141 zákona, a to včetně obchodních a platebních podmínek.
  V úvodu své žádosti o účast dodavatel přehledně uvede, do které kategorie žádost o účast podává.
  Dodavatelé mohou podat žádost o účast pouze do jedné kategorie, do více kategorií či do všech kategorií. Bez ohledu na to, do kolika kategorií dodavatel žádost o účast podává, musí dostát všem požadavkům a podmínkám, jejichž splnění zadavatel v této ZD požaduje.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 83 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:
Mgr. Ondřej Pavelka
e-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
tel.: +420 224 413 734

a v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Markéta Klíma Bučková
e-mail: marketa.klima-buckova@cnb.cz
tel.: +420 224 413 411

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS