Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024

Dynamic purchasing system information

phase of dynamic purchasing system Implemented
Contracts in DPS can be awarded, other contractors can submit requests to participate.

DPS system number: P21V00000003
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2021-001008
Date of start: 08.01.2021
Date of implementation: 02.04.2021 00:00
Date of termination: 02.04.2025 00:00

Title and subject description

 • Title: Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024
 • Brief subject description:
  Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávky standardního ICT vybavení blíže definovaného v bodech 1 a 2 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). DNS bude zaveden na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání částky uvedené v bodě 3 ZD podle toho, která skutečnost nastane dříve.Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou průběžné dodávky vybraného standardního ICT vybavení pro zadavatele dle jeho aktuálních potřeb, včetně jejich dopravy do místa plnění, včetně poskytování souvisejících servisních služeb, jakož i dalších souvisejících služeb dle CPV kódů uvedených v bodě 2 ZD. Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy podrobně vymezen ve výzvě k podání nabídek dle § 141 zákona, a to včetně technických, obchodních a platebních podmínek. Zadavatel v souladu s § 138 odst. 1 zákona rozděluje DNS do 5 níže uvedených kategorií.
  V úvodu své žádosti o účast dodavatel přehledně uvede, do které kategorie žádost o účast podává.
  Dodavatelé mohou podat žádost o účast pouze do jedné kategorie, do více kategorií či do všech kategorií. Bez ohledu na to, do kolika kategorií dodavatel žádost o účast podává, musí dostát všem požadavkům a podmínkám, jejichž splnění zadavatel v ZD požaduje.

Estimated value

 • Estimated value: 44 300 000 Kč bez DPH

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1

Contact address

Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:
Mgr. Adriana Králová
E-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 127
mob.: + 420 704 960 135
a v případě její nepřítomnosti:

Mgr. Ondřej Pavelka
E-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 734
mob.: +420 704 960 142

DPS category

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contracts in DPS