Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00000003
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-001008
Datum otevření: 08.01.2021
Datum zavedení: 02.04.2021 00:00
Datum ukončení: 02.04.2025 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávky standardního ICT vybavení blíže definovaného v bodech 1 a 2 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). DNS bude zaveden na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání částky uvedené v bodě 3 ZD podle toho, která skutečnost nastane dříve.Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou průběžné dodávky vybraného standardního ICT vybavení pro zadavatele dle jeho aktuálních potřeb, včetně jejich dopravy do místa plnění, včetně poskytování souvisejících servisních služeb, jakož i dalších souvisejících služeb dle CPV kódů uvedených v bodě 2 ZD. Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy podrobně vymezen ve výzvě k podání nabídek dle § 141 zákona, a to včetně technických, obchodních a platebních podmínek. Zadavatel v souladu s § 138 odst. 1 zákona rozděluje DNS do 5 níže uvedených kategorií.
  V úvodu své žádosti o účast dodavatel přehledně uvede, do které kategorie žádost o účast podává.
  Dodavatelé mohou podat žádost o účast pouze do jedné kategorie, do více kategorií či do všech kategorií. Bez ohledu na to, do kolika kategorií dodavatel žádost o účast podává, musí dostát všem požadavkům a podmínkám, jejichž splnění zadavatel v ZD požaduje.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 44 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:
Mgr. Adriana Králová
E-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 127
mob.: + 420 704 960 135
a v případě její nepřítomnosti:

Mgr. Ondřej Pavelka
E-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 734
mob.: +420 704 960 142

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS