Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Pořízení digitálního mikroskopu
above-the-threshold Awarded 22.05.2023 27.06.2023 10:00
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz) II.
above-the-threshold Awarded 10.05.2023 11.07.2023 10:00
Renovace omítkových fasád v úrovni 5P objektu ústředí ČNB v Praze (II. etapa)
small-scale public contract Awarded 28.04.2023 18.05.2023 10:00
Dodávka HW a migrace systému SIEM ArcSight, včetně rozšíření licence
above-the-threshold Awarded 18.04.2023 05.06.2023 10:00
Obnova řídicího systému podvozků
above-the-threshold Cancelled 17.04.2023 19.05.2023 10:00
Dodávka externích kapacit pro oblast technologií Java a Webových služeb
above-the-threshold Awarded 12.04.2023 15.05.2023 10:00
ISFO - Automatizace regresních testů včetně poskytování podpory II
above-the-threshold Awarded 11.04.2023 15.05.2023 10:00
Externí hodnocení kvality interního auditu ČNB
small-scale public contract Awarded 30.03.2023 17.04.2023 11:00
Dodávka 150 ks terminálů
above-the-threshold Awarded 23.03.2023 05.04.2023 10:00
Výměna akumulátorů UPS Zličín
below-the-threshold Awarded 23.03.2023 13.04.2023 10:30
Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX
above-the-threshold Awarded 13.03.2023 21.04.2023 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB - Rooseveltova 20, Brno
small-scale public contract Awarded 10.03.2023 05.04.2023 10:00
Zajištění služeb SMS/MMS Connect
above-the-threshold Awarded 07.03.2023 09.03.2023 10:00
Dodávka osobního terénního vozidla pro Policii České republiky
above-the-threshold Awarded 03.03.2023 10.05.2023 10:00
Potápěčská výstroj pro Policii ČR
small-scale public contract Awarded 24.02.2023 23.03.2023 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016