Veřejná zakázka: Výměna akumulátorů UPS1-3 v ústředí ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 1065
Systémové číslo: P24V00000022
Evidenční číslo zadavatele: 24019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-012426
Datum zahájení: 21.03.2024
Nabídku podat do: 25.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna akumulátorů UPS1-3 v ústředí ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu 250 ks 12V akumulátorů min. 135 Ah, které budou sloužit k napájení 3 ks paralelně pracujících UPS typu PowerWave33 300kW. Dodané akumulátory budou konfigurovány do 10 půlvětví po 25 ks (5 půlvětví + a 5 půlvětví -). Akumulátory budou nové (nebudou starší než 7 měsíců od data výroby, přičemž datum výroby musí být nesmazatelně vyznačeno na pouzdře akumulátoru), nepoužité a plně funkční. Předmětem plnění je dále provádění záručních a mimozáručních oprav.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena
v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 070 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy