Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení NET7 - Rozšíření DWDM
Odesílatel David Lenc
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2021 19:35:24
Předmět Vysvětlení č. 1 ZD a Změna č. 1 ZD

Vážení,

přílohou této zprávy Vám zasílame Vysvětlení č. 1 a Změnu č. 1 zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. David Lenc
odbor obchodní
sekce správní

T: +420 224 412 905
M: +420 704 960 130
E: David.Lenc@cnb.cz


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 ZD.pdf (437.26 KB)
- Změna č. 1 ZD.pdf (528.56 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka - po změně č. 1 ZD.xlsx (15.52 KB)
- Zadávací dokumentace - po změně č. 1 ZD.docx (95.95 KB)