Public contract: Obnova řídicího systému podvozků

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled
Contract/contest was canceled.
DBID: 982
System number: P23V00000021
Contracting authority registration number: 23012
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-015386
Date of commence: 17.04.2023
Tender submit to: 19.05.2023 10:00
Cancel date: 01.06.2023

Title, type and description of public contract

 • Title: Obnova řídicího systému podvozků
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je obnova řídicího systému podvozků včetně elektro výzbroje a detekčních ochranných a komunikačních prvků (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje 5 dílčích plnění a bude prováděno postupně po jednotlivých dílčích plněních.

Předmětem veřejné zakázky je dále provádění mimozáručních a pozáručních oprav a pravidelný servis.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers