Public contract: Obnova výtahu Monospace v objektu ČNB Brno

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 951
System number: P22V00000064
Contracting authority registration number: 22052
Date of commence: 25.10.2022
Tender submit to: 15.11.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Obnova výtahu Monospace v objektu ČNB Brno
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem zakázky je provedení demontáže stávajícího osobonákladního výtahu KONE PW13/10-19 (Monospace) a následné dodávky a instalace nového osobonákladního trakčního výtahu o nosnosti minimálně 1000 kg, včetně nezbytných stavebních úprav v budově ČNB Brno, Rooseveltova 18 (dále jen „dílo“), a to v souladu s „Technickým podkladem pro zadání výběru dodavatele obnovy osobonákladního výtahu Monospace (PW13/10-19) v objektu ČNB Brno, Rooseveltova 18“, který je přílohou č. 1 návrhu smlouvy. Technická specifikace původního výtahu je uvedena v příloze č. 4 návrhu smlouvy. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz článek I – Předmět a místo plnění).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance