Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova výtahu Monospace v objektu ČNB Brno
Odesílatel Dalibor Furch
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2022 15:49:29
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky