Veřejná zakázka: Dodávka transportních boxů Air Case 1646 pro Policii ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 903
Systémové číslo: P22V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 22010
Datum zahájení: 30.03.2022
Nabídku podat do: 13.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka transportních boxů Air Case 1646 pro Policii ČR
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka 120 kusů transportních boxů Air Case 1646 specifikovaných v přílohách č. 1 a 2 návrhu smlouvy (dále též „transportní boxy“) a převedení vlastnického práva k transportním boxům na příjemce. Transportní boxy musejí být nové, v provedení aktuálních výrobních produktů.
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v článku I (Předmět smlouvy) návrhu smlouvy a dále v příloze č. 1 návrhu smlouvy – Specifikace transportních boxů a v příloze č. 2 návrhu smlouvy – Dodatečná specifikace transportních boxů. (Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky.)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy