Veřejná zakázka: Informační systém pro správu zkouškových sad – IS SPOT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 899
Systémové číslo: P22V00000012
Evidenční číslo zadavatele: 22009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.03.2022
Nabídku podat do: 14.03.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Informační systém pro správu zkouškových sad – IS SPOT
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření informačního systému pro správu zkouškových sad (dále též „IS SPOT“), určených k odborným zkouškám dle jednotlivých právních předpisů, zejména zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, který bude rovněž umožňovat jejich publikování, generování testů a sběr a vyhodnocení obdržených statistických údajů o proběhlých zkouškách, a dále poskytnutí příslušných SW licencí, podpory, budoucího rozvoje IS SPOT a konzultací v souvislosti s IS SPOT.

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Veřejná zakázka navazuje na předchozí otevřené řízení k veřejné zakázce „Informační systém pro správu zkouškových sad – IS SPOT“, jehož formulář Oznámení o výsledku zadávacího řízení byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 28. února 2022 pod evidenčním číslem formuláře F2022-007722 a v Úředním věstníku EU pod číslem oznámení TED 2022/S 041-106968, která byla zrušena na základě § 127 odst. 1 zákona. Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 1 písm. a) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky