Veřejná zakázka: Nákup 1 ks licence VPX-10 (Citrix)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 885
Systémové číslo: P21V00000090
Evidenční číslo zadavatele: 21065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-001950
Datum zahájení: 26.11.2021
Nabídku podat do: 06.12.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup 1 ks licence VPX-10 (Citrix)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nové licence s podporou produktu Citrix, konkrétně 1 ks licence VPX-10 s podporou CSS – Select for VPX-10 na 4 roky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění nové licence s podporou produktu Citrix, konkrétně 1 ks licence VPX-10 s podporou CSS – Select for VPX-10 na 4 roky. Nové služby budou poskytnuty na základě vyhrazené změny závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce vedené pod názvem „Prodloužení podpory produktů Citrix“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 13. 8. 2021 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky: Z2021-029883 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 3. 11. 2021 s vybraným dodavatelem S&T CZ s.r.o. (IČO 44846029) Smlouvu o zajištění podpory produktů Citrix (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy vyvstala potřeba zadavatele čerpat nové služby spočívající v zajištění shora uvedené licence s podporou. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací k původní veřejné zakázce bude zakázka zadána dodavateli S&T CZ s.r.o. (IČO 44846029). Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky