Public contract: Nákup 1 ks licence VPX-10 (Citrix)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 885
System number: P21V00000090
Contracting authority registration number: 21065
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-001950
Date of commence: 26.11.2021
Tender submit to: 06.12.2021 14:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Nákup 1 ks licence VPX-10 (Citrix)
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nové licence s podporou produktu Citrix, konkrétně 1 ks licence VPX-10 s podporou CSS – Select for VPX-10 na 4 roky.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění nové licence s podporou produktu Citrix, konkrétně 1 ks licence VPX-10 s podporou CSS – Select for VPX-10 na 4 roky. Nové služby budou poskytnuty na základě vyhrazené změny závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce vedené pod názvem „Prodloužení podpory produktů Citrix“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 13. 8. 2021 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky: Z2021-029883 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 3. 11. 2021 s vybraným dodavatelem S&T CZ s.r.o. (IČO 44846029) Smlouvu o zajištění podpory produktů Citrix (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy vyvstala potřeba zadavatele čerpat nové služby spočívající v zajištění shora uvedené licence s podporou. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací k původní veřejné zakázce bude zakázka zadána dodavateli S&T CZ s.r.o. (IČO 44846029). Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance