Veřejná zakázka: Speciální pancéřovaná vozidla pro přepravu peněz a jiných cenností

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 870
Systémové číslo: P21V00000075
Evidenční číslo zadavatele: 21052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-035819
Datum zahájení: 04.10.2021
Nabídku podat do: 18.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Speciální pancéřovaná vozidla pro přepravu peněz a jiných cenností
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks speciálních pancéřovaných vozidel pro přepravu peněz a jiných cenností, určených k plnění úkolů zadavatele podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, v technické specifikaci dle přílohy č. 2 této ZD (dále jen „vozidla“). Vozidla včetně jejich vybavení musí být nová a musí být vyrobena v roce 2022, přičemž musí splňovat veškeré právní předpisy, homologace a normy platné v České republice pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice (zejména bezpečnostní a ekologické).
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky