Veřejná zakázka: Dodávky elektřiny pro Českou národní banku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 869
Systémové číslo: P21V00000074
Evidenční číslo zadavatele: 21057
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-035297
Datum zahájení: 29.09.2021
Nabídku podat do: 01.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky elektřiny pro Českou národní banku
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 pro Českou národní banku v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vyhláška č. 540/2005 Sb.“), v předpokládaném ročním množství cca 7300 MWh a s tím související závazek odběru elektřiny z elektrizační soustavy a převzetí odpovědnosti dodavatele za odchylku zadavatele vůči operátorovi trhu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále také jako „energetický zákon“), a vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vyhláška č. 408/2015 Sb.“).

Součástí dodávky elektřiny bude i dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále také jako „OZE“) v množství 730 MWh s povinností doložení prohlášení o uplatněných zárukách původu elektřiny vyrobené z OZE nebo v režimu kombinovaná výroba elektřiny a tepla, kdy toto požadované množství OZE je již zahrnuto v předpokládaném ročním množství elektřiny dle odstavce výše.

Podrobná specifikace a rozsah předmětu této veřejné zakázky, bližší podmínky plnění a uvedení velkoodběrných a maloodběrných míst jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD - Návrh smlouvy - elektřina. Vyúčtování dodávek elektřiny u všech odběrných míst zadavatele bude prováděno podle skutečně odebraného množství.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky