Public contract: Dodávky elektřiny pro Českou národní banku

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 869
System number: P21V00000074
Contracting authority registration number: 21057
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-035297
Date of commence: 29.09.2021
Tender submit to: 01.11.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávky elektřiny pro Českou národní banku
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 pro Českou národní banku v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vyhláška č. 540/2005 Sb.“), v předpokládaném ročním množství cca 7300 MWh a s tím související závazek odběru elektřiny z elektrizační soustavy a převzetí odpovědnosti dodavatele za odchylku zadavatele vůči operátorovi trhu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále také jako „energetický zákon“), a vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vyhláška č. 408/2015 Sb.“).

Součástí dodávky elektřiny bude i dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále také jako „OZE“) v množství 730 MWh s povinností doložení prohlášení o uplatněných zárukách původu elektřiny vyrobené z OZE nebo v režimu kombinovaná výroba elektřiny a tepla, kdy toto požadované množství OZE je již zahrnuto v předpokládaném ročním množství elektřiny dle odstavce výše.

Podrobná specifikace a rozsah předmětu této veřejné zakázky, bližší podmínky plnění a uvedení velkoodběrných a maloodběrných míst jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD - Návrh smlouvy - elektřina. Vyúčtování dodávek elektřiny u všech odběrných míst zadavatele bude prováděno podle skutečně odebraného množství.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance