Public contract: Výměna výkonových prvků v budovách ČNB v Hradci Králové, Plzni, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 849
System number: P21V00000054
Contracting authority registration number: 21036
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 23.07.2021
Tender submit to: 10.08.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výměna výkonových prvků v budovách ČNB v Hradci Králové, Plzni, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny určených výkonových prvků v rozvaděčích v objektech zadavatele na adresách: Husova 10, Plzeň, Hořická ulice 1652, Hradec Králové, Lannova třída 1, České Budějovice a Klášterní 3301/11, Ústí nad Labem za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na samostatné části takto:
- část A) : Výměna výkonových prvků v budově ČNB v Plzni,
- část B) : Výměna výkonových prvků v budově ČNB v Hradci Králové,
- část C) : Výměna výkonových prvků v budově ČNB v Českých Budějovicích a
- část D) : Výměna výkonových prvků v budově ČNB v Ústí nad Labem.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku jak na některou část či některé části veřejné zakázky, tak na všechny části veřejné zakázky.

Bližší vymezení předmětu jednotlivých částí zakázky je obsaženo:

• v návrzích smluv, které tvoří přílohu č. 1A ZD – Návrh smlouvy pro část A), přílohu č. 1B ZD – Návrh smlouvy pro část B), přílohu č. 1C ZD – Návrh smlouvy pro část C) a přílohu č. 1D ZD – Návrh smlouvy pro část D) a

• v cenových tabulkách, které tvoří přílohu č. 2A ZD – Cenová tabulka pro část A), přílohu č. 2B ZD – Cenová tabulka pro část B), přílohu č. 2C ZD – Cenová tabulka pro část C) a přílohu č. 2D ZD – Cenová tabulka pro část D).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • by lots

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses