Public contract: Kuchyně bankovního klubu ČNB

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 809
System number: P21V00000014
Contracting authority registration number: 21003
Date of commence: 10.03.2021
Tender submit to: 16.04.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Kuchyně bankovního klubu ČNB
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) „Kuchyně bankovního klubu ČNB“ za podmínek
a v rozsahu stanoveném v návrhu smlouvy. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz článek I – Předmět, rozsah a místo plnění).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses