Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kuchyně bankovního klubu ČNB
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) „Kuchyně bankovního klubu ČNB“ za podmínek
a v rozsahu stanoveném v návrhu smlouvy. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz článek I – Předmět, rozsah a místo plnění).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Vojtěch Dyluš, tel.: +420 704 960 131, e-mail: vojtech.dylus@cnb.cz,
v době jeho nepřítomnosti:
Mgr. Petra Bolfová, tel.: +420 704 960 136, e-mail: petra.bolfova@cnb.cz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.04.2021 10:00
Datum zahájení: 10.03.2021 20:06
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):