Veřejná zakázka: Zlepšení akustických parametrů vnitřního prostředí jídelny PP611 II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 798
Systémové číslo: P21V00000002
Evidenční číslo zadavatele: 20083
Datum zahájení: 07.01.2021
Nabídku podat do: 03.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlepšení akustických parametrů vnitřního prostředí jídelny PP611 II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení zlepšení akustických parametrů vnitřního prostředí jídelny PP611 v budově zadavatele v Praze 1, Nové Město č. p. 866, Senovážné náměstí 30, a to ve dvou etapách s tím, že k realizaci druhé etapy nemusí dojít. Každá etapa bude provedena v souladu s bezpečnostními požadavky zadavatele (příloha č. 3 návrhu smlouvy) a dále v souladu s dokumentací pro výběr zhotovitele (příloha č. 2 návrhu smlouvy) obsahující technickou zprávu, výkres (pohled a obklad – detail) a grafy změřené a vypočtené doby dozvuku. (Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky.)
Závazek zhotovitele provést druhou etapu zaniká, pokud jej zadavatel písemně nevyzve k jejímu provedení do 4 měsíců od převzetí první etapy.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz článek I – Předmět smlouvy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky