Veřejná zakázka: Integrace nových regulátorů do ISŘ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 737
Systémové číslo: P20V00000034
Evidenční číslo zadavatele: 20036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-028783
Datum zahájení: 09.06.2020
Nabídku podat do: 26.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Integrace nových regulátorů do ISŘ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je integrace nových prostorových regulátorů místností do integrovaného systému řízení budovy MetaSys. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Návrh smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel provede systémovou obměnu regulátorů v rozvaděčích měření a regulace (MaR), které jsou technicky a morálně zastaralé. Důvodem je jejich vzrůstající poruchovost a ukončení výroby.
  Systém MaR budovy ústředí lze rozdělit do třech základních vrstev (pracovní stanice OWS – síťové komunikační jednotky NAE – regulátory), které mezi sebou komunikují určeným protokolem. Komunikace mezi vrstvami je součástí systému Metasys dodaného v rámci rekonstrukce budovy ČNB v letech 1998 – 2000 společností Johnson Controls Int., která prošla přeměnou obchodní společnosti, v rámci níž došlo k převedení části obchodního závodu (včetně autorských práv k SW Metasys) ke dni 1. 4. 2019 na nově vzniklou společnost Johnson Controls Building Solutions spol. s r.o. (JCBS). Společnost dopisem evropského ústředí potvrdila, že je vlastníkem autorských práv k uživatelskému softwaru (SW), která nejsou přenosná na třetí osoby. Dále společnost JCBS potvrdila dopisem č. j. 2019/056061/CNB/420 z 22. 5. 2019 skutečnost, že je jediným vlastníkem autorských práv na SW vytvořený pro ČNB, přičemž nikdo jiný není oprávněn do tohoto systému zasahovat, a že neumožňuje poskytovat kopie SW programů žádné třetí straně či jakkoli do nich zasahovat. V případě zásahu do výše zmiňovaného systému bez kooperace se společností JCBS, by vzniklo reálné riziko výpadku celého systému MaR. Tento výpadek by měl za následek technologické a posléze celkové ochromení ČNB.
  S ohledem na výše uvedené je pro zadavatele nezbytné provést úpravy SW Metasys a ve spolupráci s dodavatelem regulátorů i odladění komunikace regulátorů s celým řídícím systémem. Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění, neboť předmět plnění této veřejné zakázky může být realizován pouze společností JCI, a to z důvodů vyplývajících z ust. § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky