Public contract: Programové vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 734
System number: P20V00000031
Contracting authority registration number: 20023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-017422
Date of commence: 19.05.2020
Tender submit to: 07.07.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Programové vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodání programového vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer a MS Edge Chromium, a to v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „programové vybavení“), jakož i poskytnutí oprávnění k jeho užívání (licenci). Programové vybavení musí splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy a musí být plně funkční v systémovém prostředí zadavatele i externích subjektů, kteří jeho informační systémy využívají.

Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování podpory dodaného programového vybavení, spočívající v provozní podpoře a budoucím rozvoji.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance