Veřejná zakázka: Prodloužení záruky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 73
Systémové číslo: P13V00000072
Evidenční číslo zadavatele: 13051
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362566
Na základě předběžného oznámení:
Prodloužení záruky
Počátek běhu lhůt: 13.09.2013
Nabídku podat do: 18.09.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prodloužení záruky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení záruky na vybrané úpravy informačního systému Metasystém – Informační služba – Statisticko-účetní databáze – Sběr dat od nebankovních subjektů (dále jen „MtS-ISL-SUD-SDNS“) dle smlouvy o provedení úprav systému MtS-ISL-SUD-SDNS pro zajištění projektování výkazů a vykazování podle jednotných reportovacích rámců COREP a FINREP ze dne 25. 6. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2012, a to z důvodu nemožnosti objednatele ověřit veškeré zhotovitelem provedené úpravy informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS v ostrém provozu po dobu sjednané záruky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Úpravy blíže specifikované ve smlouvě spojené se zásahem do systému MtS-ISL-SUD-SDNS byla oprávněna provést z důvodu ochrany autorských práv pouze společnost NESS Czech s.r.o. Ochrana autorských práv je rovněž důvodem pro zadání stávající veřejné zakázky při použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky