Public contract: Prodloužení záruky

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 73
System number: P13V00000072
Contracting authority registration number: 13051
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 362566
Upon prior information notice:
Prodloužení záruky
Date of start: 13.09.2013
Tender submit to: 18.09.2013 10:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Prodloužení záruky
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení záruky na vybrané úpravy informačního systému Metasystém – Informační služba – Statisticko-účetní databáze – Sběr dat od nebankovních subjektů (dále jen „MtS-ISL-SUD-SDNS“) dle smlouvy o provedení úprav systému MtS-ISL-SUD-SDNS pro zajištění projektování výkazů a vykazování podle jednotných reportovacích rámců COREP a FINREP ze dne 25. 6. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2012, a to z důvodu nemožnosti objednatele ověřit veškeré zhotovitelem provedené úpravy informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS v ostrém provozu po dobu sjednané záruky.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Úpravy blíže specifikované ve smlouvě spojené se zásahem do systému MtS-ISL-SUD-SDNS byla oprávněna provést z důvodu ochrany autorských práv pouze společnost NESS Czech s.r.o. Ochrana autorských práv je rovněž důvodem pro zadání stávající veřejné zakázky při použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) zákona.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance