Veřejná zakázka: RSWEB – Výkladová stanoviska

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 691
Systémové číslo: P19V00000064
Evidenční číslo zadavatele: 19057
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-041976
Datum zahájení: 22.10.2019
Nabídku podat do: 24.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RSWEB – Výkladová stanoviska
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nového modulu FAQ do webové prezentace www.cnb.cz. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Návrh dodatku č. 8 ke smlouvě vč. příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že předmět veřejné zakázky může provést jen stávající poskytovatel služby, společnost NELASOFT Technologies, s.r.o. (dále jen „NELASOFT“), která je jediným subjektem mající výhradní, časově, teritoriálně či jinak neomezené oprávnění ke všem způsobům užití SW produktu „redakční a publikační systém Miranda2“, včetně dokumentace a zdrojových kódů. Společnost NELASOFT prohlásila, že licenci v uvedeném rozsahu, jakož i souhlas k poskytnutí dokumentace SW a zdrojových kódů třetím osobám pro možnost vyhlášení zadávacího řízení na provedení úprav SW či k zásahům do tohoto SW třetím osobám neposkytne. Protože se jedná pouze o rozšíření stávajícího redakčního systému, který v tuto chvíli slouží ke správě webové prezentace www.cnb.cz, www.historie.cnb.cz a www.penizenauteku.cnb.cz, o modul výkladových stanovisek nelze realizaci zadat z licenčních ani provozních důvodů jinému subjektu. I nadále zůstane zachována jednotná správa redakčního systému a jednotná podpora jednotlivých částí redakčního systému jako celku jedním dodavatelem.
  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 302 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky