Veřejná zakázka: Rozšíření podpory produktů Check Point

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 670
Systémové číslo: P19V00000043
Evidenční číslo zadavatele: 19033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-025180
Datum zahájení: 14.06.2019
Nabídku podat do: 18.06.2019 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření podpory produktů Check Point
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření podpory produktů Check Point, resp. zajištění podpory typu Collaborative Enterprise Support Premium (CPCES-CO-PREMIUM) od výrobce (Check Point Software Technologies Ltd.) a přímé podpory od dodavatele k nově pořizovaným modulům Check Point – firewallům do LAN (konkrétně FW Check Point 5100 Next Generation Treat Prevention Appliance /CPAP-SG5100-NGTP/ a FW Check Point 5100 Next Generation Threat Prevention Appliance HA /CPAP-SG5100-NGTP-HA/), které zadavatel začlení do stávající infrastruktury Check Point pod stávající FW management. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je rozšíření podpory produktů Check Point, resp. zajištění podpory typu Collaborative Enterprise Support Premium (CPCES-CO-PREMIUM) od výrobce (Check Point Software Technologies Ltd.) a přímé podpory od dodavatele k nově pořizovaným modulům Check Point – firewallům do LAN (konkrétně FW Check Point 5100 Next Generation Treat Prevention Appliance /CPAP-SG5100-NGTP/ a FW Check Point 5100 Next Generation Threat Prevention Appliance HA /CPAP-SG5100-NGTP-HA/), které zadavatel začlení do stávající infrastruktury Check Point pod stávající FW management. Nové služby budou poskytnuty na základě vyhrazené změny závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce vedené pod názvem „Podpora produktů Checkpoint na perimetru“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 12. 12. 2016 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky: Z2016-003112 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 25. 1. 2017 s vybraným dodavatelem Corpus Solutions a.s. (IČO 25764616) Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). V souvislosti s pořízením nových modulů Check Point vznikla zadavateli potřeba čerpání nových služeb spočívajících v rozšíření podpory dle výše uvedeného. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací k původní veřejné zakázce bude zakázka zadána dodavateli Corpus Solutions a.s. (IČO 25764616).
  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky