Public contract: Rozšíření podpory produktů Check Point

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 670
System number: P19V00000043
Contracting authority registration number: 19033
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-025180
Date of commence: 14.06.2019
Tender submit to: 18.06.2019 16:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rozšíření podpory produktů Check Point
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření podpory produktů Check Point, resp. zajištění podpory typu Collaborative Enterprise Support Premium (CPCES-CO-PREMIUM) od výrobce (Check Point Software Technologies Ltd.) a přímé podpory od dodavatele k nově pořizovaným modulům Check Point – firewallům do LAN (konkrétně FW Check Point 5100 Next Generation Treat Prevention Appliance /CPAP-SG5100-NGTP/ a FW Check Point 5100 Next Generation Threat Prevention Appliance HA /CPAP-SG5100-NGTP-HA/), které zadavatel začlení do stávající infrastruktury Check Point pod stávající FW management. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Předmětem veřejné zakázky je rozšíření podpory produktů Check Point, resp. zajištění podpory typu Collaborative Enterprise Support Premium (CPCES-CO-PREMIUM) od výrobce (Check Point Software Technologies Ltd.) a přímé podpory od dodavatele k nově pořizovaným modulům Check Point – firewallům do LAN (konkrétně FW Check Point 5100 Next Generation Treat Prevention Appliance /CPAP-SG5100-NGTP/ a FW Check Point 5100 Next Generation Threat Prevention Appliance HA /CPAP-SG5100-NGTP-HA/), které zadavatel začlení do stávající infrastruktury Check Point pod stávající FW management. Nové služby budou poskytnuty na základě vyhrazené změny závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce vedené pod názvem „Podpora produktů Checkpoint na perimetru“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 12. 12. 2016 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky: Z2016-003112 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 25. 1. 2017 s vybraným dodavatelem Corpus Solutions a.s. (IČO 25764616) Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). V souvislosti s pořízením nových modulů Check Point vznikla zadavateli potřeba čerpání nových služeb spočívajících v rozšíření podpory dle výše uvedeného. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací k původní veřejné zakázce bude zakázka zadána dodavateli Corpus Solutions a.s. (IČO 25764616).
  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance