Veřejná zakázka: Dodávka tištěných zahraničních novin a týdeníků s doplňkovou elektronickou verzí pro rok 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 622
Systémové číslo: P18V00000109
Evidenční číslo zadavatele: 18087
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-001306
Datum zahájení: 13.11.2018
Nabídku podat do: 19.11.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka tištěných zahraničních novin a týdeníků s doplňkovou elektronickou verzí pro rok 2019
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tištěných zahraničních novin a týdeníků s doplňkovou elektronickou verzí pro Českou národní banku za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zahájil dne 21. 9. 2018 veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2019“ (dále také jako „původní veřejná zakázka“). Původní veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení a ve smyslu § 35 zákona byla rozdělena na 3 samostatné části takto:

  - Část A): Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí;
  - Část B): Tištěné zahraniční časopisy s doplňkovou elektronickou verzí u vybraných titulů;
  - Část C): Elektronické zahraniční časopisy (pouze elektronická verze).

  S ohledem na skutečnost, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník zadávacího řízení v rámci části A) původní veřejné zakázky - Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí, rozhodl zadavatel o zrušení části A) původní veřejné zakázky - Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí v souladu s ustanoveními §§ 53 odst. 7 a 127 odst. 1 zákona.

  Oznámení o zrušení části A) původní veřejné zakázky - Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 25. 10. 2018 v souladu s ust. § 53 odst. 8 zákona.

  Vzhledem k uvedenému výše, tj. z důvodu skutečnosti, že nebyly podány žádné nabídky v rámci části A) původní veřejné zakázky - Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí, přikročil zadavatel za účelem zadání této části původní veřejné zakázky, aniž by změnil podstatně zadávací podmínky, k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 1 písm. a) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky