Public contract: Dodávka tištěných zahraničních novin a týdeníků s doplňkovou elektronickou verzí pro rok 2019

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 622
System number: P18V00000109
Contracting authority registration number: 18087
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-001306
Date of commence: 13.11.2018
Tender submit to: 19.11.2018 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka tištěných zahraničních novin a týdeníků s doplňkovou elektronickou verzí pro rok 2019
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tištěných zahraničních novin a týdeníků s doplňkovou elektronickou verzí pro Českou národní banku za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Zadavatel zahájil dne 21. 9. 2018 veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2019“ (dále také jako „původní veřejná zakázka“). Původní veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení a ve smyslu § 35 zákona byla rozdělena na 3 samostatné části takto:

  - Část A): Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí;
  - Část B): Tištěné zahraniční časopisy s doplňkovou elektronickou verzí u vybraných titulů;
  - Část C): Elektronické zahraniční časopisy (pouze elektronická verze).

  S ohledem na skutečnost, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník zadávacího řízení v rámci části A) původní veřejné zakázky - Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí, rozhodl zadavatel o zrušení části A) původní veřejné zakázky - Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí v souladu s ustanoveními §§ 53 odst. 7 a 127 odst. 1 zákona.

  Oznámení o zrušení části A) původní veřejné zakázky - Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 25. 10. 2018 v souladu s ust. § 53 odst. 8 zákona.

  Vzhledem k uvedenému výše, tj. z důvodu skutečnosti, že nebyly podány žádné nabídky v rámci části A) původní veřejné zakázky - Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí, přikročil zadavatel za účelem zadání této části původní veřejné zakázky, aniž by změnil podstatně zadávací podmínky, k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 1 písm. a) zákona.
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance