Veřejná zakázka: Výměna koberců v budově pobočky ČNB Hradec Králové II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 593
Systémové číslo: P18V00000080
Evidenční číslo zadavatele: 18061
Datum zahájení: 09.08.2018
Nabídku podat do: 23.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna koberců v budově pobočky ČNB Hradec Králové II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení výměny koberců v místnostech č. 172, 172a, 172b, 173, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 304, 305, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 vč. soklů v objektu pobočky ČNB Hradec Králové, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 návrhu smlouvy „Rozsah a specifikace dodávek a prací“ (návrh smlouvy je přílohou č. 1 poptávky), a dále v souladu s cenovou tabulkou (viz příloha č. 3 poptávky).
Součástí předmětu plnění je dále demontáž stávajících kobercových čtverců včetně soklů, z likvidovaných čtverců nechat cca 100 m2 nepoškozených a předat je zadavateli, zbytek ekologická likvidace, a dále úprava a příprava podkladních vrstev (rovinnost povrchu bude v souladu s ČSN 74 4505 čl. 4.4.1) - tj. zejména odstranění a očištění staré fixace a nátěr fixace podkladu s odolností pro mokré čištění.
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – návrh smlouvy vč. příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky