Veřejná zakázka: Pevné telekomunikační služby – nové služby pro místa plnění České Budějovice a Plzeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 589
Systémové číslo: P18V00000076
Evidenční číslo zadavatele: 18049
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-029776
Datum zahájení: 12.07.2018
Nabídku podat do: 20.07.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pevné telekomunikační služby – nové služby pro místa plnění České Budějovice a Plzeň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace nové služby IP Komplet
pro místa plnění v Českých Budějovicích a Plzni. Bližší
informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění a v příloze
č. 1A výzvy - návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě, příloze č. 1B výzvy - návrh Přílohy č. 14 - Specifikace služby IP komplet
a příloze č. 1C výzvy - návrh Přílohy č. 15 - Dohoda o
cenových podmínkách - IP komplet.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je realizace nové služby IP Komplet pro místa plnění v Českých Budějovicích a Plzni. Nové služby budou poskytnuty jako vyhrazená změna závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky vedené pod názvem „Poskytování pevných telekomunikačních služeb“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 03. 11. 2017 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky Z2017-031143 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 27. 03. 2018 s vybraným dodavatelem T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681 Smlouvu o poskytování pevných telekomunikačních služeb (dále jen „smlouva“). Během realizace smlouvy byly identifikovány potřeby zadavatele k čerpání nové služby pevných telekomunikací, která je v portfoliu služeb dodavatele. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací původní veřejné zakázky bude zakázka zadána dodavateli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky