Public contract: Pevné telekomunikační služby – nové služby pro místa plnění České Budějovice a Plzeň

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 589
System number: P18V00000076
Contracting authority registration number: 18049
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-029776
Date of commence: 12.07.2018
Tender submit to: 20.07.2018 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Pevné telekomunikační služby – nové služby pro místa plnění České Budějovice a Plzeň
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je realizace nové služby IP Komplet
pro místa plnění v Českých Budějovicích a Plzni. Bližší
informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění a v příloze
č. 1A výzvy - návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě, příloze č. 1B výzvy - návrh Přílohy č. 14 - Specifikace služby IP komplet
a příloze č. 1C výzvy - návrh Přílohy č. 15 - Dohoda o
cenových podmínkách - IP komplet.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Předmětem veřejné zakázky je realizace nové služby IP Komplet pro místa plnění v Českých Budějovicích a Plzni. Nové služby budou poskytnuty jako vyhrazená změna závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky vedené pod názvem „Poskytování pevných telekomunikačních služeb“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 03. 11. 2017 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky Z2017-031143 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 27. 03. 2018 s vybraným dodavatelem T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681 Smlouvu o poskytování pevných telekomunikačních služeb (dále jen „smlouva“). Během realizace smlouvy byly identifikovány potřeby zadavatele k čerpání nové služby pevných telekomunikací, která je v portfoliu služeb dodavatele. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací původní veřejné zakázky bude zakázka zadána dodavateli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance