Veřejná zakázka: Dodávky licencí MS Select Plus

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 553
Systémové číslo VZ: P18V00000040
Evidenční číslo zadavatele: 18016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-010057
Datum zahájení: 29.03.2018
Nabídku podat do: 30.04.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky licencí MS Select Plus
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nevýhradních, místně a časově neomezených licencí k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, specifikovaných v platném ceníku multilicenčního programu Microsoft Select Plus (dále též „MS Select Plus“) pro veřejnou správu - v cenové hladině "D", včetně zajištění služeb licenčního poradenství a seminářů. Licence pro jednotlivé produkty požaduje zadavatel dodat pro produkty vždy v aktuální dostupné verzi. U licencí s tzv. SA (Software Assurance) zadavatel umožní časové omezení této části licence odpovídající rozhodnutí obchodní společnosti Microsoft Corporation, resp. jí ovládané osoby ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Licence budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky