Veřejná zakázka: Pozáruční podpora SAN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 491
Systémové číslo VZ: P17V00000061
Evidenční číslo zadavatele: 17057
Datum zahájení: 26.09.2017
Nabídku podat do: 18.10.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pozáruční podpora SAN
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pozáruční podpory technických prostředků a programových prostředků specifikovaných v příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy, zajišťujících funkcionalitu „Storage Area Network“ u zadavatele. Pozáruční podpora má být poskytována po dobu tří let od 19. 12. 2017. Zadavatel si vyhrazuje právo dobu poskytování podpory bez dalšího zkrátit výpovědí smlouvy, doručenou dodavateli vždy nejpozději dva měsíce před 19. 12. vždy příslušného kalendářního roku. Smluvní vztah v takovém případě skončí dnem 19. 12. nejblíže následujícím po dni doručení výpovědi dodavateli. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky