Public contract: Vybudování výtahu v prostoru schodiště vč.přestěhování malého depotu v objektu ČNB

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 429
System number: P16V00000106
Contracting authority registration number: 16091
Date of commence: 26.01.2017
Tender submit to: 14.02.2017 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Vybudování výtahu v prostoru schodiště vč.přestěhování malého depotu v objektu ČNB
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele realizovat „Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu ČNB SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1“, (dále jen „dílo“), a to podle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované společností DES Praha, s.r.o., která tvoří volně připojené přílohy č. 3 a 4 Návrhu smlouvy, dále dle cenové tabulky – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 Návrhu smlouvy, a v souladu s podmínkami uvedenými dále v Návrhu smlouvy.

Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy a v jeho přílohách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance