Veřejná zakázka: Změna užívání prostor ve 4. a 5.NP budovy ČNB v Ústí nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 315
Systémové číslo: P15V00000080
Evidenční číslo zadavatele: 15070
Počátek běhu lhůt: 17.11.2015
Nabídku podat do: 03.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna užívání prostor ve 4. a 5.NP budovy ČNB v Ústí nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy související se změnou užívání ve stávajícím objektu ČNB v Ústí nad Labem, který je situován na p. p. č. 2676/1 v k. ú. Ústí nad Labem (dále jen „dílo“). Stavebními úpravami se mění využití vnitřní upravované části 4.NP a 5.NP stávajícího objektu z bytů a inspekčních pokojů na kanceláře, a to podle zadavatelem předané projektové dokumentace ( příloha č. 4 této poptávky), cenové nabídky a stavebního povolení. Dále je předmětem této zakázky provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů, ČSN a EN, včetně vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků zadavatele, včetně podání žádosti o kolaudační souhlas a zajištění jeho vydání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky