Veřejná zakázka: Upgrade ADX serveru v ústředí ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1006
Systémové číslo: P23V00000045
Evidenční číslo zadavatele: 23036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-037324
Datum zahájení: 01.08.2023
Nabídku podat do: 08.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Upgrade ADX serveru v ústředí ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je upgrade Integrovaného systému řízení zadavatele, který je tvořen komplexem hardware a software Metasys (dále jen „ISŘ Metastys“), konkrétně upgrade SW Metasys 6.0 na aktuální verzi Metasys 13 při současné výměně stávajícího serveru a všech na to navazujících a nezbytných SW a HW komponent.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že zadavatelem poptávané plnění, resp. jeho SW komponentu Metasys (licence k této komponentě), může poskytnout pouze společnost Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 07868821 (dále jen „Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.“), která je jediným výrobcem, vydavatelem a vlastníkem práv k dodávanému (upgradovanému) SW Metasys. Zadavatel v rámci svých předchozích či aktuálních smluvních vztahů s Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. (nebo jejími právními předchůdci, majícími práva k dotčenému SW), nezískal práva k tomuto SW takového rozsahu, aby jeho jakékoliv úpravy či zásahy do něj (včetně nutného upgrade) mohl provádět sám, či prostřednictvím jiné osoby odlišné od zde uvedeného dodavatele. ISŘ Metastys je současně zcela klíčovým interním systémem zadavatele, přičemž, jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, je tento interní systém tvořen jak SW, tak HW. Zadavatelem požadované plnění, které tvoří předmět této veřejné zakázky, je pak od sebe vzájemně technicky neoddělitelné, resp. jeho jednotlivé komponenty (zejména pak SW Metasys a jeho nová verze a dále pak dodávaný server) jsou vzájemně přizpůsobeny dodavatelem Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., na míru, tvoří jeden funkční celek a jedině ve vzájemné součinnosti mohou zajišťovat funkcionality požadované zadavatelem.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky