Informace zadavatele

Název Poslední změna
Objednávka - přístup do databází EIU CountryData a CityData na rok 2018 29.12.2017
Smlouva o úpravě a implementaci změn informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS 28.08.2017
Smlouva o pravidelné údržbě a opravách strojů BPS 31.05.2017
Smlouva o vytvoření nástěnky v interním on-line portálu IBIS a poskytnutí příslušné licence 30.03.2017
Poskytování služeb souvisejících s provozem ubytovacího zařízení ČNB 16.01.2017
Zajištění SW licencí - VMWare 16.01.2017
Obnova UPS na ZP Zličín 16.01.2017
Dodatek č. 6 ke smlouvě o provozní podpoře programového vybavení systému ODYSEA 2001 20.12.2016
Dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti stomatologie - implantologie zaměstnancům ČNB ze dne 28. 1. 2013 19.08.2016
Smlouva o dodávce SW řešení pro přenos živého videa a audio signálu 19.08.2016
Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb ze dne 1. 12. 1999 15.07.2016
Smlouva o poskytování stomatologických služeb 16.05.2016
Smlouva o dílo (DOD 2016) 06.04.2016
Smlouva o vytvoření díla a postoupení licence (DOD 2016) 06.04.2016
Smlouva o rozšíření funkčnosti IS pro podporu činností archivu ČNB 23.03.2016
Smlouva - Subscription and License Agreement 27.01.2016
Kupní smlouva o prodeji osobního automobilu 20.01.2016
Smlouva o provedení úpravy software třídicích systémů BPS 1040 SB a třídicích systémů BPS 1160 SB 20.01.2016
Smlouva o dílo uzavřená ve prospěch třetí osoby - rozšíření systému Fleetware URPOL 20.01.2016
Smlouva o poskytování služeb v oblasti stomatologie - implantologie zaměstnancům ČNB 19.01.2016
Engagement Letter for CNB - Legal Analysis of CNB´s Position under Swiss Law 19.01.2016
Smlouva o provádění servisu bankovní techniky - včetně dodatků 22.12.2015
Smlouva o vytvoření a podpoře Intranetu v ČNB a poskytnutí příslušné SW licence 22.12.2015
Smlouva o provedení úpravy software třídicích systémů BPS 1040 SB a třídicích systémů BPS 1160 SB včetně dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě 21.12.2015
Smlouva o úpravě, poskytování provozní podpory, konzultačních služeb, rozvoji na zakázku a dodávce licencí SW Signer 07.12.2015
Objednávka - přístup do databází EIU CountryData a CityData na rok 2016 26.11.2015
Objednávka - předplatné tisku pro rok 2016 (tištěné verze)_Economia 26.11.2015
Objednávka - přístup k databázím_EBSCO Information Services 18.11.2015
Smlouva o dílo - realizace nové expozice "Lidé a peníze" v pobočce ČNB v Brně 18.11.2015
Zajištění konzultačních služeb pro Oracle BI - uzavřená smlouva 16.10.2015