Smlouva o vytvoření nástěnky v interním on-line portálu IBIS a poskytnutí příslušné licence
Datum poslední změny 30.03.2017 14:51:20

Uzavřená smlouva


Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2016 činila 25 600,- Kč bez DPH; 30 976,- Kč s DPH.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace