Smlouva o dílo a smlouva licenční - dokumentace pro návštěvnické centrum ČNB




Datum poslední změny 31.01.2023 16:08:06

Smlouva o dílo a smlouva licenční - dokumentace pro návštěvnické centrum ČNB


Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2020 činí:
- 1 790 000,- Kč bez DPH
- 2 165 900,- Kč s DPH

Přílohy







Doplňující informace