Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Renovace kancelářských židlí Kongresového centra ČNB

Document information

Title: Uzavřená smlouva o dílo
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva o dílo_renovace kancelářských židlí KC ČNB_RIM CZ_92-087-16_Redigováno.pdf
Size: 8.52 MB
Actual file version: 15.04.2016 12:19:09
MD5 hash: 95d08b1e7c22cfead7abd10d2f295262
SHA256 hash: 77b4bb5f3758df37c28399af4ca2a4e544efc63130951590946040372f858115

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 15.04.2016 12:19:09 Uzavřená smlouva o dílo other documents - public - Smlouva o dílo_renovace kancelářských židlí KC ČNB_RIM CZ_92-087-16_Redigov áno.pdf 8.52 MB