Příloha zveřejňované informace

Document information

Title: Uzavřená smlouva o dílo
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva o dílo_vypracování projektové dokumentace na Expozici NC v Ostravě_ARPIK OSTRAVA_92-187-21_Redigováno.p df
Size: 3.57 MB
Actual file version: 01.09.2021 12:45:40
MD5 hash: 4cca952e9cdf08cc0d5d76dc5854c35c
SHA256 hash: 0ff2f22e601bc73e443d127c093a675c517a67ead1d153b311985d1a5615cb74