Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Úprava místnosti č. PP305 v objektu ústředí ČNB II

Document information

Title: Uzavřená smlouva o dílo
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva o dílo - AMIKA FIRST redigovaná.pdf
Size: 18.61 MB
Actual file version: 23.12.2020 10:33:23
MD5 hash: 19e1f2f8b7a3ca54210c543b2581548e
SHA256 hash: 25190c7ceab75e253f5615583bd161a94676fda7188b21bf84c2b2d30266ff10

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 23.12.2020 10:33:23 Uzavřená smlouva o dílo other documents - public n/a 18.61 MB