Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024 08.01.2021 05.03.2025 Implementation